VIDEO's VAN GEZAMELIJKEREIZEN..

VIDEOS OF JOINT TRIPS..


 

HETZIJ OPGEMERKT DAT ALLE VIDEO'S, EN/OF FOTO'S, TENZIJ ANDERS VERMELD, DIE VANUIT
YouTube = Google = Harteraad en maag-lever-darm stichting
GELINKT ZIJN EN HUN DERHALVE, IN ZIJN GEHEEL, VERANTWOORDELIJK ZIJN OM PRIVACY REDEN ZIJN ER, ZOVEEL ALS MOGELIJK IS, GEEN NAMEN GENOEMD, EN ALLEEN INITALEN GEPLAATS. DIT GELD VOOR ALLE PAGINA's EN HOOFDSTUKKEN !

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van J. Ger van den Hurk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend echt (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Op uitdrukkelijk verzoek van mijn vrouw en zoon zijn er van hun geen foto's en data in mijn autobiografie geplaatst.

OR NOTED THAT ALL VIDEOS, AND/OR PHOTOS, UNLESS OTHERWISE
STATED, THAT ARE LINKED FROM YouTube
= Google = Harteraad and gastrointestinal foundation AND ARE THEREFORE, IN ITS ENTIRETY, RESPONSIBLE FOR PRIVACY REASON, AS MUCH AS POSSIBLE, NO NAMES HAVE BEEN MENTIONED, AND ONLY INITALS ARE PLACED. THIS MONEY FOR ALL PAGES AND CHAPTERS !
Copying, distributing and any other use of these materials is not permitted without the written permission of J. Ger van den Hurk, except and only to the extent otherwise stipulated in regulations of mandatory real (such as the right to quote), unless specified otherwise in the case of specific
materials.
At the express request of my wife and son, no photos and dates of them have been placed in my autobiography